Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tutkimuksen, opetuksen sekä tietohallinnon alueella valtakunnallisesti seurattavia kehittämiskohteita

Tutkimuksen, koulutuksen ja opetuksen sekä tietohallinnon alueen yhteinen lista valtakunnallisesti seurattavista kehittämiskohteista.

(kopio sivusta Seurattavat asiat)

Include Page
CSCTIES:Seurattavat asiat
CSCTIES:Seurattavat asiat