Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Päätöslista

...


2. Kokouskäytännöt

  • (1): Ryhmän varapuheenjohtajaksi valittiin ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, Opetus- ja kulttuuriministeriö.
  • (2): Kukin ohjausryhmän jäsen nimeää varahenkilönsä ryhmän sihteerille Jonna Korhoselle. Myös varahenkilöt lisätään ryhmän postituslistaan.

...

  • (4): Käydään uudet viranomaisintegraatiot läpi suhteessa KOSKI-palveluun ja sen tilannekuvaan.
  • (5): Käydään läpi  myös lukukausimaksujen seurantaryhmän toiminta.
  • (6): Käydään läpi asuntosäätiöiden VIRTA-opintotietopalvelun hyödyntämisintressi tarkemman esityksen perusteella.

Kokousmuistio

...

Oppijan_tietovirtojen_ja_VIRTA-opintotietopalvelun_ohjausryhman_kokousmuistio 2017_05_11.docx

...