Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Palveluvastaava Jukka Kohtanen, Vaasan yliopisto
 • Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu
 • Suunnittelupäällikkö Markku Sutinen, Turun yliopisto
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Tietohallintopäällikkö Jukka Ivonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Asiakkuuspäällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto
 • Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus
 • Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto
 • Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus
 • Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Asiakasratkaisupäällikkö Paula Merikko (sihteeri), CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, ESTEJonna , sijaisena kehityspäällikkö Jonna Korhonen kehityspäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijavieraat

 • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus keskus Oy

Asialista

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2. Kokouskäytännöt

Haapamäki esittelee.

3. Esittelykierros

4. Yhteistyökumppaneiden esittely

Korhonen, Haapamäki , ja Väistö esittelevät (liite 1).

5. Ohjausryhmän tehtävät

Haapamäki esittelee (liite 2).

6.  Virta-opintotietopalvelu ja hallintamalli

Majamäki esittelee (liite 3).

7. Katsaus ajankohtaisiin asioihin

Majamäki , ja Korhonen esittelevät (liite 4).

8. Ohjausryhmän toimintasuunnitelma

Haapamäki esittelee.

9. Muut esille tulevat asiat

10. Tiedoksi

11. Kokouksen päättäminen