Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kerrotaan kuulumiset konferensseista ja muista PAS-tapahtumista maailmalla: iPPRES 2023

5.

...

Tiedostojen validointipalvelu

Esitellään validointpalvelutiedostojen validointipalvelu, joka julkaistaan piakkoin.

6. PAS-palveluiden ohjelmistokerros

...