Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kun organisaation pääkäyttäjä on saanut tunnukset Funetilta web-portaaliin (guest.eduroam.fi), on mahdollista aloittaa käyttäjien lisääminen. Se tehdään My eVA | My visitors -kohdasta. Vierailijatunnuksia voidaan luoda monipuolisesti, mm. ryhmittäin tai CSV-tiedostosta. Tapahtumlle voidaan luoda oma ohje-sivuohjesivu, missä on SMS-viesteille oma tilauskoodi ja tunnuksen voimassaolo voidaan säätää. Toiminto löytyy My eVA | My SMS events -kohdasta. CERT | All visitors -kohdasta löytyy tunnukset ja puhelinnumero, josta ne on tilattu. Muissa vianselvittely- tai ongelmatilateissa ole yhteydessä Funet NOC:iin Yhteystiedot tai (vaativat sisäänkirjautumista) Yhteydenottolomake tai Yhteydenottopyyntö.

...