Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

OKM on kerännyt julkaisujen metatietoja vuodesta 2011 alkaen yliopistoilta ja lisäksi vuodesta 2012 alkaen ammattikorkeakouluilta. Julkaisutietoja voi selata JUULI julkaisutietoportaalissa ja tilastotiedot löytyvät Vipunen-raportointiportaalista.

Alla ovat yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, yo-sairaaloiden sekä tutkimuslaitosten julkaisutiedonkeruussa raportoimien julkaisujen metatiedot excel-tiedoistoina. Koodien selitteet ja tietokenttien määritelmät löytyvät OKM:n tiedonkeruukäsikirjoista.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Vanhat versiot

Alla on vanhat tiedostot, joissa julkaisut ovat tiedostoissa ilmoittamisvuoden mukaan (esimerkiksi vuoden 2013 tiedostoissa on julkaisuja, joiden julkaisuvuosi on 2012). Julkaisuvuosi on tiedoissa omana sarakkeenaan. Julkaisuista on lisäksi tekijöiden nimet poistettu.

Julkaisut 2011-2015 yhdessä tiedostossa

Yliopistojen julkaisut

Kaikkien organisaatioiden julkaisut

2016

Kaikkien organisaatioiden julkaisut

2015

Yliopistojen julkaisut

Ammattikorkeakoulujen julkaisut

Tutkimuslaitosten julkaisut

Korkeakoulujen yhteisjulkaisut

2014

Yliopistojen julkaisut

Ammattikorkeakoulujen julkaisut

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisjulkaisut

2013

Yliopistojen julkaisut

Ammattikorkeakoulujen julkaisut

  Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisjulkaisut

2012

 Yliopistojen julkaisut

  Ammattikorkeakoulujen julkaisut

  Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisjulkaisut

2011

Yliopistojen julkaisutVuositasoiset Excel-tiedostot on siirretty VIRTA-julkaisutietopalvelun wikiin: Vuositasoiset Excel-tiedostot