Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tiedonkeruisiin liittyvät seminaarit ja muut tilaisuudet

2022 Korkeakoulujen KOTA-seminaari

OKM / Haapamäen materiaali tiedonkeruista

2020

Korkeakoulujen KOTA-seminaari

...

Korkeakoulujen KOTA-seminaari 1.-2.9.2015

...

Korkeakoulujen KOTA-seminaari 17-18.9.2014

Julkaisutiedonkeruu-seminaari 19.9.2014

  • Kutsu Julkaisutiedonkeruuseminaari

...