Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

3. Tiedonkeruut

Table of Contents

Info
titleKäsikirjan status

AMK-käsikirja 2015 on valmis ja lukittuTämä on vanha käsikirja.

3.1. Henkilöstötiedonkeruu

3.2. Opintopistetiedonkeruu

3.3. Julkaisutiedonkeruu

3.4. Toimipistetiedonkeruu

3.5. Tiedonkeruu sivutoimisesta henkilökunnasta

3.6. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat

3.7. Maahanmuuttajien valmentava koulutus

3.8. Opinnäytetyöt

3.9. Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus

3.10. Taloustiedonkeruu