Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

AMK-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu
Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muutetaTämä on vanha käsikirja.


OKM:n ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2015

...