Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
title

YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu 
Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta.Tämä on vanha käsikirja.
Lukitusta käsikirjasta luodaan pdf-dokumentti jokaiselle vuosiversiolle erikseen. Pdf on löydettävissä pääsivulta.

 

...

OKM:n yliopistojen tiedonkeruukäsikirja 2015

...