Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen tiedonkeruu


Section

"Suorat tiedonkeruut" viittaa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluilta vuosittain kerättäviin tietoihin. CSC:n ylläpitämän KOTA-järjestelmän kautta kerätään mm. julkaisutietoja, taloustietoja, henkilöstön liikkuvuustietoja ja opiskelijatietoja. Osa tiedoista kerätään korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelusta ja VIRTA-julkaisutietopalvelusta.

Kerättäviä tietoja käytetään korkeakoulujen ohjauksessa, opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa, yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa ja suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa. OKM:n tiedonkeruut korkeakouluilta perustuvat syksyllä korkeakouluille lähetettävään tiedonkeruukirjeeseen, jonka liitteenä on tiedonkeruun määritykset sisältävä tiedonkeruun käsikirja. Korkeakoulut toimittavat edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot keväällä.


Navigation Map
kasikirja
kasikirja
cellWidth180
wrapAfter2
cellHeight45
titleTiedonkeruun käsikirja


Navigation Map
suorat_etusivu
suorat_etusivu
cellWidth180
wrapAfter2
cellHeight45
titleMuutLivesearch
sizelarge
placeholderHae sivustolta

Info
titleAjankohtaista


Tip
titleYhteystiedot

Käsikirjojen sisältö:
Opetusneuvos Jukka Haapamäki, 0295 3 30088, etunimi.sukunimi (a) gov.fi

Opetusneuvos Kaisu Piiroinen, 0295 3 30359, etunimi.sukunimi (a) gov.fi

Tekninen toteutus CSC:
"suorat-support (a) csc.fi"


Tämä sivu löytyy myös osoitteella: http://tiedonkeruu.fi


Info
iconfalse
titleVIRTA-palvelut

VIRTA-opintotietopalvelu

VIRTA-julkaisutietopalvelu
Section

Recently Updated
themeconcise...