Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Opiskelijan vastausoikeus AVOP-kyselyyn määrittyy seuraavasti kirjautumisen yhteydessä:

  • Opiskeluoikeuden tyyppi amk-alempi (1) tai amk-ylempi (3)
  • Opiskeluoikeuden organisaatio sama kuin Hakan palauttama
  • Opiskeluoikeus voimassa
  • Opiskeluoikeuden laajuus yli 0 op
  • Opiskeluoikeuteen sisältyviä opintoja 80% (amk-alempi) tai 50% (amk-ylempi) laajuudesta
    • opintosuorituksista tarkastellaan ns. lehtitasolta eli opintosuoritushierarkian alimmalta tasolta
Info
titleLisätietoa

Vastausoikeuden määräytyminen Kandipalaute-kyselyssä
Tutustu tästä