Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Arvon syntyminen tiedosta edellyttää tiedon hallinnan prosessia, jossa tietojohtamisen osaaminen on kyvykkyyttä nähdä jalostamisen mahdollisuudet. Tässä prosessissa tarvitaan välineitä ja menetelmiä, joilla tietoa voidaan tarkoituksenmukaisesti käsitellä. 


Info

Lue lisää tiedon hallintaan liittyvistä aiheista muun muassa Tiedon johtaminen ja Tietovarastoinnin ja raportoinnin ratkaisuarkkitehtuuri sivuilta.


Opiskelijadatan kulku

(Klikkaa kuva auki)

View file
nameOpiskelijadatan kulku.pdf
height250400