Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Column

Tiedolla johtaminen vaatii paljon teknistä osaamista, mutta tärkeintä on kuitenkin kyky ymmärtää liiketoimintaa: miksi dataa kerätään ja mitä analytiikalla tavoitellaan. (Hupanen 2021) Tiedolla johtamisen taidot voidaan kiteyttää käsittämään substanssitaidot, vuorovaikutustaidot, johtamistaidot, tekniset taidot, datanlukutaidot, yhteistyötaidot ja uudistumistaidot. (Listenmaa 2023) Tietojohtamisen osaaminen voidaan siis nähdä jakautuvan sekä tekniseen että pehmeisiin taitoihin.

Tiedolla johtamisen tärkeitä osaamisalueita ovat:

  • Innostuminen, datanlukutaito ja sosiaaliset taidot. 
  • Hahmotuskyky ja olennaisen tunnistaminen.
  • Toisen arvostaminen ja tilan antaminen, yhteistyö ja osallisuus.
  • Viestintää, sitoutumista ja uskallusta


Column

(Listenmaa 2023)

Viimeaikainen teknologinen kehitys, tiukka julkisen talouden kehys ja ratkaistavien ongelmien monimutkaisuus haastavat jokaisen julkisen sektorin työntekijän. Kyse ei ole vain uusista työn teon tavoista vaan uudesta tavasta ajatella työtä, kuntaa tai julkista sektoria laajemmin sekä näiden perustehtäviä.

Muutoksessa syntyy uusia rooleja, uusia toimenkuvia ja uudenlaisia organisaatioita.Tarvitaan uudenlaisia osaamisia ja uudenlaista tietoa. Tulevaisuus rakennetaan päätöksillä, jotka tehdään tänään. Ei ole vähäpätöistä pohtia mihin osaamiseen ja tietoon nämä päätökset perustuvat. (Laihonen et al 2020, Kuntalehti).

Tiedolla johtamisen kulttuuria ja taitoja voi ja pitää kehittää systemaattisesti niin kuin muitakin tiedolla johtamisen keskeisiä osa-alueita. Tiedolla johtaminen on joukkuelajin lisäksi myös taitolaji. Tiedolla johtamisen taitoja voi ja pitää opetella ja kehittää. (Listenmaa 2023)


Tietojohtamisen osaamista kehitettiin tieto-osaava- hankkeen työpaketissa 1...

Image Added