Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Tällä sivulla

Table of Contents
maxLevel2

Mikä on MPASSid-hallintapalvelu?

MPASSid-hallintapalvelussa organisaatiot voivat tarkastella ja hallinnoida oman MPASSid-integraationsa tietoja. Palvelu toimii Virkailijan Opintopolussa ja sen käyttäjäksi nimetään virkailijakäyttäjiä erillisillä käyttöoikeuksilla.

Hallintapalvelun tarkoituksena on helpottaa MPASSid-integraatioiden hallinnoimista palvelua käyttäville organisaatioille sekä keventää integraatiomuutosten prosesseja vähentämällä palvelun käyttäjien ja Opetushallituksen välisiä asiakaspalvelutapahtumia.

Hallintapalvelun käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa koulutustoimijoiden on mahdollista tarkastella oman organisaationsa MPASSid-integraatiotietoja sekä valita käyttöliittymän kautta, mihin oppimispalveluihin heidän oppilaitoksissaan sallitaan pääsy. Hallintapalvelun ensimmäinen julkinen versio 2.0., jossa sallittujen palveluiden valintaominaisuus on käytössä, julkaistiin 9.1.2024. Hallintapalveluun kirjautuminen mahdollistetaan myös palveluntarjoajille maaliskuussa 2024.

Hallintapalvelun käyttöliittymä ja perustoiminnot

MPASSid-hallintapalvelu avataan Virkailijan Opintopolun ylävalikosta Rekisterit ja tiedonsiirrot -otsikon alta MPASSid-painikkeesta.

Hallintapalvelun päänäkymä on listaus, jossa käyttäjä näkee ne MPASSid-integraatiot, joiden katseluun hänellä on oikeudet. Useimmille käyttäjille tässä näkyy yksi integraatio.

Mitä tietoja voin katsella?

Näet hallintapalvelussa integraatiotiedot niistä organisaatioista, joista sinulle on myönnetty MPASSid-pääkäyttäjä-, MPASSid-palvelu-pääkäyttäjä- tai MPASSid-katselija-käyttöoikeus. 

Suurin osa hallintapalvelun käyttäjistä näkee vain yhden MPASSid-integraation tiedot. Joillain toimijoilla saattaa kuitenkin olla useampi voimassa oleva integraatio tai samalla käyttäjällä voi olla hallinnassaan useamman organisaation integraatiot. Palveluntarjoajan käyttäjälle näytetään sekä testi- että tuotantoympäristöjen integraatiot.

Integraatiokohtaiset tiedot vaihtelevat integraatiotyypin mukaan. Organisaation tiedot ja oppilaitoksen valintanäkymän tiedot ovat kaikille tyypeille samat, mutta integraatiotyyppikohtaisissa tiedoissa näkyy eri asioita riippuen siitä, onko integraatiotyyppinä esimerkiksi Azure vai Wilma.

Sallittujen palveluiden valinta (vain koulutustoimijan integraatiossa)

Tässä näkymässä koulutustoimija valitsee, mihin MPASSid-kirjautumista tukeviin oppimispalveluihin oman organisaation alaisissa oppilaitoksissa on sallittua kirjautua. Palvelut tulevat näkyviin listausnäkymässä, josta niitä voi kytkeä käyttöön tai pois käytöstä sivun vasemmassa laidassa olevilla kytkinpainikkeilla.

Kun valitset palvelun sallituksi, sen tilaksi asetetaan "Editoitu". Kun tallennat tekemäsi valinnat, tekstin tilalle tulee tallennuksen päivämäärä. Päivämäärästä näkee myöhemmin, milloin mikin palvelu on valittu sallituksi. 

Muutosten tallentamisen jälkeen järjestelmä lähettää tiedon Opetushallituksen MPASSid-tiimille, joka toteuttaa integraatiovalintojen muutokset. Tekniset uutokset tehdään toistaiseksi käsin, joten niiden voimaan astumiseen varataan 1–2 arkipäivää.

Salli kaikki palvelut -nappulasta voit muuttaa kaikki palvelut sallituiksi kerralla. Valitse kaikki -kytkimen ollessa valittuna yksittäisiä valintoja ei ole mahdollista tehdä.

Huomaathan, että kaikkia palveluita ei ole mahdollista kytkeä pois päältä - tallennettaessa valintaa, jossa kaikki palvelut ovat pois päältä, asetetaan kaikki palvelut takaisin valituiksi.

Kaikki palvelut oletuksena sallittu, MPASSid-testipalvelu aina sallittuna

Hallintapalvelun julkaisussa kaikki palvelut ovat oletusarvoisesti sallittuna kaikilla toimijoilla. Uudet MPASSid-kirjautumisen piiriin liittyvät palvelut tulevat koulutustoimijoille automaattisesti joko sallituiksi silloin kun "Salli kaikki palvelut" on valittuna tai estetyiksi silloin kun sallittuihin palveluihin on tehty integraatiokohtaisia valintoja.

MPASSid-käyttäjätietojen testipalvelu on asetettu aina sallituksi, jotta palvelun mahdollisten virhetilanteiden selvittäminen on sujuvaa. Testipalvelun lisäksi jokaisen toimijan tulee valita sallituksi vähintään yksi palvelu. Sallittuihin palveluihin tehtyjä muutoksia ei voi tallentaa ellei tämä ehto täyty.

Jos et tiedä, mitä palveluita organisaatiossasi käytetään, ota yhteyttä muihin MPASSid-yhteyshenkilöihin tai hyödyntämänne käyttäjärekisterin pääkäyttäjään.

Käyttöoikeudet ja niiden hakeminen

MPASSid-hallintapalveluun pääsee vain seuraavilla käyttöoikeuksilla:

 • MPASSid-pääkäyttäjä (koulutustoimijat)
  • Oikeus katsella integraatiotietoja ja muokata sallittuja palveluita,
  • Oikeus jakaa katselijakäyttöoikeuksia organisaatiossaan
 • MPASSid-palvelu-pääkäyttäjä (palveluntarjoajat)
  • Oikeus katsella integraatiotietoja
  • Oikeus jakaa MPASSid-palvelu-pääkäyttäjä- ja MPASSid-katselija -käyttöoikeuksia organisaatiossaan
 • MPASSid-katselija (koulutustoimijat ja palveluntarjoajat)
  • Oikeus katsella integraatiotietoja

Koulutustoimijoilla pääkäyttäjätasoiset käyttöoikeudet myöntävät organisaatioiden Opintopolun vastuukäyttäjät. Pääkäyttäjät puolestaan myöntävät palvelukohtaisesti muut käyttöoikeudet kuten katselijaoikeudet.

Palveluntarjoajille Opetushallitus myöntää hallintapalvelun käyttöoikeudet organisaation käyttöehtojen hyväksymislomakkeella nimeämille käyttäjille. Tämän jälkeen MPASSid-palvelu-pääkäyttäjät hallinnoivat käyttöoikeuksia organisaatioissaan.

Suosittelemme, että ainakin MPASSid:n teknisenä yhteyshenkilönä olevat henkilöt nimettäisiin myös hallintapalvelun pääkäyttäjiksi. 

Huom! Koulutustoimijoilla oltava selkeät toimintamallit ja vastuuketjut hallintapalvelussa tehtäviin muutoksiin ja uusien palveluiden käyttöönottoon (hankintaprosessi, tietosuojavaikutusten selvitys, käyttöönoton ohjaaminen loppukäyttäjille oppilaitoksissa).

Lue lisää: 


Note
titleSallittujen palveluiden valinnat ovat koulutustoimijakohtaisia

Huom! MPASSid-hallintapalvelussa näytetään tiedot integraatiokohtaisesti eli koulutustoimijan tasolla. Myös sallittujen palveluiden valinnat tehdään tällä tasolla.

Sallittujen palveluiden valinnat tehdään siis yhteisesti koko koulutustoimijalle (esim. kunta tai kaupunki). Suosittelemme, että pääkäyttäjätunnukset keskitetään sellaiselle taholle, josta on näkymä koko koulutustoimijan oppilaitoksiin. Keskustelkaa yhteisesti oppilaitosten kanssa siitä, mitä palveluita on käytössä ja mitä kannattaa pitää sallittuina.