Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

16.3. päivitetty taloustiedonkeruun lomakkeita (korjattu XAMK-lisäystälomakkeeseen lisättyä XAMKia)

Ohjeet KOTA-lataukseen

Attachments
previewfalse
uploadfalse
oldfalse

...