Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Lähetetään email oppilaitosjärjestelmän virkailijalle batch importin tuloksesta (jos sähköpostiosoite on ilmoitettu, ks. kohta 1). Hetuttomia ja vääriä hetuja, duplikaatteja jne käsitellään käsin organisaation virkailijoiden toimesta opintopolun käyttöliittymässä. Suosittelemme käyttämään yhteiskäyttöistä sähköpostiosoitetta tähän tarkoitukseen.
    • Katso kohta Käyttöliittymällä suoritettavat toiminnot.

Käyttöliittymällä suoritettavat toiminnot

Virkailija tarkastelee henkilötietojen siirron tilaa ja korjaa virheitä

Pääsy käyttöliittymään vaatii käyttöoikeusryhmän nimeltä Oppijan tuonti, joka lisätään pääkäyttäjälle (kk) tai vastaavalle roolille, joka saa käsitellä oman organisaationsa henkilötietoja. Käyttöliittymä löytyy navigaatiosta kohdasta Käytönhallinta -> Oppijoiden tuonti. Käyttöliittymässä voi tarkistaa tiedonsiirron edistymistä ja mahdollisia virheitä. Jos oppijan tiedoissa on jokin muuttunut ja yksilöinti ei mene VTJ-rajapinnasta läpi, virkailija voi korjata tiedot. Tiedot pääsee korjaamaan klikkaamalla henkilön nimeä. 

Lue lisää: Oppijanumeropalvelun virheiden käsittely

Virkailija tallentaa hetuttomia henkilöitä käyttöliittymässä

Henkilötunnuksettomat henkilöt voi lisätä Virkailijan Opintopolkuun yksitellen ja manuaalisesti, jolloin samalla voi tarkistaa ettei henkilöä ole jo luotu rekisteriin aiemmin. Suurien henkilömäärien kohdalla voi kuitenkin olla mielekkäämpää siirtää perustiedot ensin rajapinnan kautta, ja yksilöidä virhelistalle päätyneet henkilöt sen jälkeen Opintopolun käyttöliittymässä. Hetuttomat täytyy aina yksilöidä manuaalisesti virkailijan toimesta. Hetuttomat päätyvät tuonnissa virhelistalle, josta pääsee nimeä klikkaamalla yksilöimään henkilöt. Ennen yksilöintiä tulee tarkistaa mahdolliset duplikaatit.


Children Display
depth5