Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


SidosryhmäSidosryhmän rooli suhteessa jatkoselvitykseenMiten osallistetaan ja missä vaiheessa projektia?
OPH (KOSKI-tiimi)

Opiskelijavalintareisteri: Viranomainen, joka hyödyntää VIRTA-tietoja (lakisääteinen)

KOSKI-luovutuspalvelu: Välittää VIRTA-tietoja viranomaisille (Migri, Eläketurvakeskus, HSL, OmaOpintopolku

 

 


OPH, liikkuvuusjaksot

OPH-liikkuvuusjaksotiedonkeruu


Jotpa (Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus)

Viranomainen, joka tulee hyödyntämään VIRTA-tietoja 


ValviraViranomainen, joka hyödyntää VIRTA-tietoja (lakisääteinen)
KelaViranomainen, joka hyödyntää VIRTA-tietoja (lakisääteinen)
TilastokeskusViranomainen, joka hyödyntää VIRTA-tietoja (lakisääteinen)
ARVO, EMREX, Oili, FIONA, Vipunen

VIRTA-tietojen hyödyntäjät


Tuudo, PivoVIRTA-tietojen hyödyntäjät KAPAn kautta
TyöllisyysrahastoVIRTA-tietojen hyödyntäjä
Migri, HSL, EläketurvakeskusVIRTA-tietojen hyödyntäjät KOSKEN kautta
YTHSViranomainen, joka hyödyntää VIRTA-tietoja (lakisääteinen)
VIRTA-yhteyshenkilöt

Kaikkien korkeakoulujen VIRTA-asiantuntijat


KOOTuki-ryhmä

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä


KA-SIGKokonaisarkkitehtuuriryhmä
AapaAmmattikorkeakoulujen tietohallintojohtajat
Fucio

​​​​Suomalaisten yliopistojen IT-johtajien verkosto


FunidataOpintotietojärjestelmä Sisu
Peppi-konsortioOpintotietojärjestelmä Peppi
SynergiaKorkeakoulujen yhteistyöverkosto
OHA-forumYliopistojen opintohallinnon verkosto
AMK-OHA -forumAmmattikorkeakoulujen opintohallinnon verkosto
KorkeakoulutKorkeakoulu vastaa omista tiedoistaan VIRTAssa sekä opintotietojärjestelmistä ja niihin liittyvistä prosesseista