Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

ReKey-hankkeessa kehitetään uudenlaista yhteistoimintamallia, joka vahvistaa ammattikorkeakoulun roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä.

Ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistoimintamallilla pyritään vahvistamaan suomalaisen matkailu- ja ravitsemisalan palveluliiketoimintaosaamista ja siten kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Tavoittena on osallistaa yhteiskehittämiseen 60 restonomikouluttajaa, 1000 restonomiopiskelijaa ja 100 yritystä.

Hankkeen toteuttavat 13 matkailu- ja ravitsemisalan koulutusta tarjoavaa ammattikorkeakoulua Suomesta.


.

Hanke jakaantuu kahdeksaan työpakettiin, jotka toteutetaan laajassa yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja elinkeinon kanssa.

Alla esittelyt kaikista työpaketeista. Lisätietoja: Projektipäällikkö Päivi Mantere (etunimi.sukunimi@laurea.fi )


Yhteistutkimusten sekä matkailu- ja ravitsemisalan profiilin ja osaamisen vaihdon kehittäminen (TP 2)

Tavoitteena on selkeyttää ja vahvistaa ammattikorkeakoulujen mara-alan tutkimustoiminnan profiilia ja lisätä alueellisen tutkimustoiminnan vaikuttavuutta.  à selvitykset, yhteistoiminta (työpajat, haastattelut yms.)

Syventää ja laajentaa ammattikorkeakoulujen mara-alan henkilöstön tutkimustoimintaosaamista. à osaamisselvitykset + kehittämissuunnitelma

Lisätä Mara-alan opetusta antavien ammattikorkeakoulujen välistä tutkimusyhteistyötä ja rakentaa tutkimustoiminnan verkostoa. à toimintamalli tki-työhön (opinnäytetyöt ja muu kehittäminen)

Kooste TKI-koulutuksesta 24.5.2018

TKI-koulutus jatkui joulukuussa 2018

 • View file
  nameTKI-koulutus 11-12.12.2018.pdf
  height250

Vahvistaa amk:n mara-alan opiskelijoiden työelämälähtöistä tutkimustoimintaosaamista. à  miten parantaa opiskelijoiden menestyä työelämän kehittäjinä? Selvitysten perusteella muutoksia opseihin, toteutuksiin yms.. (kehitysideoita)

 • UAS Journal 2/2018 Mistä on restonomiosaaminen tehty?
 • Tommola T. 2018. Restonomi (YAMK) -opiskelijan ja hänen taustaorganisaationsa osaamistarpeet muuttuvassa työelämässä. Opinnäytetyö www.theseus.fi
 • Lassila, H. & Mantere, P. 2018. Competences of teachers in research, development and innovation work at the Universities of Applied Sciences in Finland. ICERI 2018.

 • Kolehmainen, M. 2019. Selvitys amk opettajien tki-osaamisesta www.theseus.fi
 • View file
  nameiceri.pdf
  height250


 • Mara alan kompetenssit eli alan yhteiset osaamisvaatimukset

View file
nameMarakompetenssit.docx
height250

View file
namerestokisa_iskulauseet.docx
height250
View file
nameRestonomin asiakaslupaus 2lv monimuoto Lapin AMK.pdf
height250

Mitä restonomi osaa? Mitä restonomikoulutus tuottaa? Yllä olevissa dokumenteissa restonomiopiskelijat kuvaavat iskulausein ja asiakaslupauksen muodossa vastauksia tähän

Tekemisen meininki: kaikkien restonomikouluttajien yhdessä kokoama julkaisu koulutuksen työelämävastaavuudesta

https://www.theseus.fi/handle/10024/159657

Vieraanvaraisuusalan ja sen peruskäsitteiden määrittely

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/327372/Laurea%20julkaisut%20132.pdf?sequence=2

Lisätietoja:

Savonia-ammattikorkeakoulu Hilkka Lassila   (etunimi.sukunimi@savonia.fi)

Laurea-ammattikorkeakoulu Päivi Mantere   (etunimi.sukunimi@laurea.fi)

View file
nameTulevaisuuden restonomilla on monet ovet avoinnaBlogi.docx
height250Living-lab –idean kehittäminen ja korkeakoulujen mara-alan tutkimustieto kilpailueduksi (TP 3)

Living Lab -toiminta - millainen malli palvelee parhaiten elinkeinoa?

 • Kartoitus yritysten tarpeista syksyllä 2017
 • Living Lab –mallin pilotointi opiskelijoiden kanssa Seinäjoella 2018 keväällä - Epari 9.5.2018
 • Kuulumisia SeAmkin verkkolehdessä

Korkeakouluissa tehdään monipuolista mara-alan tutkimusta. Tiiviimpi työelämäyhteistyö ja tutkimustiedon tehokkaampi jakaminen mara-alan korkeakoulujen sekä elinkeinoelämän välillä on tarpeen. Korkeakoulujen ja elinkeinon välisen yhteistyön tiivistämiseksi ja tutkimustiedon jakamiseksi luodaan co-working-ympäristöjä.

 • ReKey - Patarumpu-blogi välittää popularisoitua tutkimustietoa elinkeinolle ja muille toimijoille patarumpu.blogspot.com
 • Elinkeinoelämälle on tehty haastatteluja marata-alan tulevaisuuden osaamistarpeista ja tutkimustiedon hyödyntämiseen liittyvistä haasteista ja toiveista.
 • Järjestettiin tulevaisuustyöpaja elinkeinoelämän edustajille 2017. Työpajan tuotoksista kirjoitettiin kolme blogikirjoitusta:
 • Hankkeesta on valmistunut yksi restonomi amk-opinnäytetyö ja yksi restonomi yamk-opinnäytetyö
 • Kilpailuetua tutkimuksesta - Palvelualan tutkimusseminaarissa 13.-14.2.2019 esiteltiin ajankohtaista tutkimustietoa alalta tuoden konkreettisesti esille, miten elinkeinoelämä voi hyötyä tutkimustiedosta. Vastaavasti kartoitettiin työelämän näkemyksiä ja tarpeita koulutuksen suhteen. Näin pyritään tiivistämään koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta, vahvistamaan suomalaisen Mara-alan palveluliiketoimintaosaamista ja edistämään kansainvälistä kilpailukykyä nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössä. Seminaari oli avoin kaikille ja järjestettiin Jyväskylässä 13.-14.2.2019. Tapahtumasivu:  Tapahtumasivulle

 • View file
  nameseminaarin_kooste_eduuniwiki.pdf
  height250

Yhteisjulkaisu Kilpailuetua Yhteiskehittämisestä kilpailuetua

Lisätietoja:

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tuija Pitkäkoski   (etunimi.sukunimi@seamk.fi)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Anne Törn-Laapio ja Anne Mäntysaari   (etunimi.sukunimi@jamk.fi)Rekey - Mara Häkkää –tapahtuma (TP 6)

Tapahtuman tavoitteena onpysyä ajan hermoilla Mara -alan digitaalisista mahdollisuuksista ja kokeilla uusia digitaalisia palveluja sekä solmia uusia opiskelija-ja työelämäverkostoja. Mara-häkkää Hackatonin teemana on matkailun ja ravitsemisalan e-mahdollisuuksien kehittäminen.

MaRa-alan Hackathon järjestettiin to-pe 12-13.4.2018 Lahden amk:ssa sekä Xamkissa, Mikkelin kampuksella sekä onlineyhteydellä ReKey-kampuksilla. Yhteydenpitovälineenä toimi Mara Häkkää - facebooksivusto, jonka välityksellä tapahtumaa pääsee myös seuraamaan.  

Tapahtumassa on mukana Mara-alan yrityksiä, joilta oli toimeksiannot liittyen digitaalisiin mahdollisuuksiin ja niiden kehittämiseen. Kehittämistyö toteutui pääasiassa tapahtuman puitteissa, mutta se avasi opiskelijoille myös mahdollisuuksia jatkotyöskentelyyn mm. opinnäytetöiden tai työharjoittelun muodossa.

Facebook: MaraHäkkää (kirjautuneena)

Laurealaiset Hackathonissa

Lisätietoja:

Lahden ammattikorkeakoulu Mika Kylänen   (etunimi.sukunimi@lamk.fi)

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Marjut Kasper  (etunimi.sukunimi@xamk.fi)Restojamit amkien kesken kansallisesti ja virtuaalisesti (TP 4)

Restojamit on valtakunnallinen, 48h kilpailullinen innovaatiotapahtuma. Tapahtumassa restonomi-opiskelijoista koostuvat joukkueet kehittävät uusia ratkaisuja ja innovatiivisia ideoita toimeksiantajan esittämään haasteeseen. Tapahtuma toteutetaan yhdessä elinkeinoelämän ja matkailu- ja ravitsemisalan toimijoiden kanssa.

Restojamit ovat sekä kilpailu että oppimisympäristö. Kilpailuun osallistuvat joukkueet pyrkivät kehittämään parhaan ratkaisun elinkeinoelämän tarpeista nousevaan kilpailuhaasteeseen. Haasteen esittäjinä ja ”omistajina” ovat alan yritykset ja organisaatiot. Samalla, kun opiskelijat tuottavat uutta sisältöä ja ideoita, he oppivat uutta kehittämisestä ja palvelumuotoilusta. Tapahtuman aikana eri ammattikorkeakoulujen joukkueet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä.

Tapahtumilla haetaan näkyvyyttä restonomikoulutukselle ja sen työelämäläheiselle toiminnalle. Toimenpiteessä luodaan kestävä tapahtumakonsepti restonomikoulutuksen markkinoinnin vahvistamiseksi.

Restojamit by Kajaanin AMK järjestettiin 8.-10.11.2018. ja

Restojamit by Lapin AMK järjestettiin 14.-16.3.2019

Seuraavat restojamit maaliskuussa 2020

View file
nameRestojamit 2020 -save the dates (002).pdf
height250

Lisätietoja:

Lapin ammattikorkeakoulu Tarja Tammia  (etunimi.sukunimi@lapinamk.fi)

Kajaanin ammattikorkeakoulu Arto Heikkinen  (etunimi.sukunimi@kamk.fiOpinnollistamisen kehittäminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa (TP 5)

Opinnollistaminen -> yrityksen liiketoimintaa edistävää -> huomioidaan sekä yritysten ja opiskelijoiden että korkeakoulujen tarpeet. Kehitetään yhdessä opiskelijoiden, yritysten ja korkeakoulujen osaamista. . esimerkkinä ohje työelämälle: 

View file
nameOpinnollistamisen esite toimeksiantajalle.pdf
height250


Yritys lähtee mukaan, koska kehittää toimintaa, opettajille kehkeytyy uutta osaamista & tietoa, opiskelijalle rakentuu työelämäsuhteet ja ammatti-identiteettiin kuuluva kehittämisasenne


View file
nameKutsu 1.11.2018 Matkailun osaamishaasteet.pdf
height250

View file
nameTietojohtaminen ja tarinallistaminen 121119.pdf
height250

View file
nameTyopaja Pori 15.05.2018.pdf
height150
View file
nameArviointilomake työnatajille 15.5.2018.pdf
height150

Lisätietoja:

Tampereen ammattikorkeakoulu Satu Kylmälä   (etunimi.sukunimi@tamk.fi)

Satakunnan ammattikorkeakoulu Vappu Salo   (etunimi.sukunimi@samk.fi)


Yrittäjyys- ja yritysosaamisen yhteinen kehittäminen amkeissa mara-alalla (TP 7)

Yrittäjyys- ja yritysosaamisen kehittäminen vaihtelevilla pedagogisilla ratkaisuilla tarjoaa opiskelijalle valmennusta oman yrittäjäminän tarkasteluun, yritysidean jalostamiseen ja muuttuvien toimintaympäristöjen mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Vaihdetaan kokemuksia eri ammattikorkeakouluissa olevista hyvistä käytänteistä yrittäjyysosaamisen ideointia ja kehittämistä varten. Tavoitteena on yrittäjyyden tiedon ja osaamisen testaaminen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, joka tukee yrittäjyyden valmiuksia ja työelämäosaamisen kehittämistä. Tavoitteena opiskelijavetoisen toimintamalln  ja -tavan rakentaminen. Luodaan toimiva ja yrityksille helppo malli, joka mahdollistaa yrityksille järjestelmällisen osallistumisen restonomikoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Restonomiopiskelijat Outokummun vanha kaivosta muotoilemassa

Karjalainen 5/2018 Ammattikorkeakoulu ja Outokummun Vanha Kaivos kehittävät matkailua yhdessä

Ensimmäinen työpaketti 7:n pilotointi järjestettiin Imatralla 8.2.2018 Saimaan AMK:ssa.

TP:n päätösseminaari järjestettiin 13.11. 2019 Lappeenrannassa. Seminaarin ohjelma

View file
nameSeminaarin131119.docx
height250

Opinnäytetyö mara-alan osaamistarpeista

View file
nameKehittamistyota yhdessa TP7.pdf
height250

KETI Oy. Keski-Karjalan matkailualan toiminnan kehittäminen LUTNS17-ryhmä yhteistyössä alan yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Maalis-toukokuu 2019. Mukana 36 opiskelijaa ja kaksi opettajaa.

Tutustuminen Ilomantsin matkailuyrityksiin yrittäjien opastuksella yhteistyössä Joensuun seudun kehittämisyhtiön JOSEK Oy:n (nyk. Business Joensuu) hankkeen ”Osaava Joensuun seutu -  Ammattitaitoista työvoimaa ja yrittäjyyttä” kanssa (22.10.2018). Mukana 30 Karelia-amk:n matkailun opiskelijaa ja kuusi opetus- ja TKI-henkilöstön edustajaa.

 • Kevätlukukaudella 2018 Nurmeksen (Bomban alue) ja Kolin alueiden aktiviteettimatkailun kehittäminen yhteistoiminnassa Pohjois-Karjalan Osuuskaupan kanssa.
 • Kevätlukukaudella 2018 Nurmeksen Hyvärilässä toteutettiin kansainvälinen leiri yhteistyössä Petroskoin valtion yliopiston sekä Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskuksen kanssa.
 • APOA – apua parempaan oppiseen -hankkeen oppimisanalytiikan työpajaan osallistuminen
 • Osallistuminen Yrittäjyyskasvatuspäiville / Entrepreneurship Education Conference 2.-3.10.2019 Haaga-Helia

Lisätietoja:

Karelia-ammattikorkeakoulu Tarja Kupiainen  (etunimi.sukunimi(at)karelia.fi)

Saimaan ammattikorkeakoulu Ilkka Lehtola (etunimi.sukunimi(at)saimia.fi)

Koordinointi (TP 1)

Hankkeen toiminnallisia, sisällöllisiä, taloudellisia ja viestinnällisiä vastuita koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu. Sisällöllisten kysymysten valmistelun ja koordinoinnin tukena toimii asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat SAMKin, Karelian, Savonian ja Laurean edustajat.

Työpaja 22.5.2018 Vireyttä viestinnästä

Workshop 14.-15.3.2018

Yhteiskehittämisen työpaja 14.3.2018

Tilannekatsaus 1/2018

Unelmia Restonomina Instagram& FB

Lisätietoja:

Laurea-ammattikorkeakoulu Päivi Mantere (etunimi.sukunimi@laurea.fi )

Satakunnan ammattikorkeakoulu Vappu Salo  (etunimi.sukunimi(at)samk.fi)

Karelia-ammattikorkeakoulu Tarja Kupiainen (etunimi.sukunimi(at)karelia.fi)

Savonia-ammattikorkeakoulu Anna-Maria Saarela (etunimi.sukunimi(at)savonia.fi)


Päätösseminaari ja living lab- toiminnan jatkuvuus (TP 8)

Päätösseminaarissa esitellään hankkeen eri työpakettien tulokset ja julkaisu sekä sitoutetaan ammattikorkeakoulut ja mukana olleet yritykset jatkoon.

Tavoitteiden saavuttamiseksi järjestetään hankkeen aikana pieniä vapamuotoisempia tapahtumia, työpajoja, joissa autetaan myös pieniä mara – alan yrityksiä kehittämään palveluliiketoimintaansa ja sitouttamaan niitä mukaan verkoston toimintaan.

Päätöstapahtuma on opiskelijoiden suunnittelema ja toteuttama RestoRace

View file
nameRESTORACE Tiedote.pdf
height250

View file
nameRestoRace (003).pdf
height250


Lisätietoja:

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Eva Holmberg  (etunimi.sukunimi(at)haaga-helia.fi)