Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

3. Kehittämishankkeiden tunnistamiin kehittämistarpeisiin vastaaminen valtakunnallisin ja paikallisin, yhteentoimivin ratkaisuin

Case:Ristiinopiskelu ja opetusyhteistyö ja VIRTA-tiedot(liite 3)

4. Ryhmien välinen työnjako

12:00

lounas

...