Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

16.2.2024 LUONNOS

2.4.2024 Päivitetty luonnos

15.5.2024 Päätetään Päätetty lausunnon vahvistamisesta Funet Vuosikokouksessa

Taustaa:

Internetissä liikennöintiin tarvitaan IP-osoitteita. Toistaiseksi IPv4- ja IPv6-osoitteet toimivat edelleen rinnakkain ja näköpiirissä ei ole nopeata luopumista IPv4-osoitteiden käyttämisestä. 

...

Osalla Funet-organisaatioista on omia itse omistamia ja hallinnoimia IPv4-osoitteita. Useimmat Funet-organisaatiot käyttävät CSC:n hallinnoimia IPv4-osoitteita.

Lausunto:

Funet-ohjausryhmä pyytää huomioimaan seuraavat seikat IPv4-osoiteavaruuksia omistavien Funet-organisaatioiden päätöksenteossa mahdollisiin IPv4-osoitteiden ostotarjouksiin liittyen:

...