Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents


Info
titleKäsikirjan status
Include Page
8 Käsikirjan status 2024
8 Käsikirjan status 2024

17.5.2024 uusi nakyvyys_rajoitettu-kenttä lisätty tiedonkeruuseen

Vapaaehtoinen kenttä, jolla korkeakoulu voi ilmoittaa, ettei alayksikköä haluta näytettävän tiedejatutkimus.fi-portaalissa. Käytäthän uutta mallitiedostoa XX.5.2024 jälkeen

12.7.2022 Tarkennettu ohjeistusta pääyksiköistä.

28.10.2020 Lisätty ohjeistusta pää- ja alayksikkösarakkeiden käytöstä.

Vuoden 2024 alayksikköjä voi toimittaa Kotaan loppuvuodesta 2023, ti-to 6.-8.2.2024 sekä jälleen huhtikuussa, kun muut 2023 tiedonkeruut ovat ohi.4.2.9 Alayksikkökoodistot

Tiedonkeruulomake YO-9A-Alayksikot:

 

Tiedonkeruulomake YO-9B-Alayksikot-ohjauksen alat:

Esimerkkikuva ohjauksen alat-lomakkeesta

 

Yksiköillä voi olla hierarkioita. Yksikkökoodit voivat olla sekä numeroita että kirjaimia.

Esimerkkikuva organisaation yksikköhierarkiasta

 

Alayksikkökoodistossa näkyvät kaikki korkeakoulujen, yliopistosairaaloiden ja tutkimuslaitosten alayksiköt ja näihin liitetyt OKM:n ohjauksen alat. Alayksikkökoodien on oltava ajan tasalla, koska niitä käytetään julkaisutiedonkeruussa ja korkeakoulujen henkilöstötiedonkeruussa ja niiden avulla myös johdetaan henkilöille, tutkimusrahoitukselle ja julkaisuille OKM:n ohjauksen alat.

Alayksiköiden tiedonkeruu koostuu kahdesta osiosta: (1) Perustiedot alayksiköistä ja (2) Alayksiköiden jyvittyminen ohjauksen aloille.

Tiedot toimitetaan KOTA-järjestelmän kautta csv-tiedostoina.

Vuoden 2023 2024 tiedot täytyy tarkistaa ja päivittää 31.1.2024 2025 mennessä.

 

 

4.2.9.1 Perustiedot alayksiköistä

Näitä tietoja voi toimittaa jatkossa pitkin vuotta. Tiedoston avulla on mahdollista ilmoittaa yksiköiden hierarkkisuutta. Kaikki yksiköt merkitään alayksikkösarakkeeseen. Yksikkö voi lisäksi olla jonkin alemman yksikön pääyksikkö, jolloin se voidaan merkitä myös pääyksikkösarakkeeseen kaikkien niiden alayksikköjen riville, joiden pääyksikkö kyseinen yksikkö on. Tiedosto sisältää seuraavat tiedot:

4.2.9.1.1 Vuosi

Tiedonkeruun vuosiluku, esim. 2017.

4.2.9.1.2 Korkeakoulu

Korkeakoulun oppilaitosnumero. Koodiston mukainen arvo, ks. luku 7.1 Korkeakoulujen oppilaitosnumerot. Tieto hyväksytään myös numeromuodossa tallennettuna, eli ilman etunollaa.

4.2.9.1.3 Pääyksikön koodi

Korkeakoulun määrittämä koodi. Pääyksikkö-kenttä on vapaaehtoinen. Mikäli yksiköiden sisällä halutaan merkitä hierarkioita, eli ”alayksiköiden alayksikköjä”, kirjoitetaan pääyksikön koodi -sarakkeeseen alayksikön pääyksikön koodi. Pääyksikön koodi pitää kuitenkin aina olla syötettynä myös alayksikön koodina omana rivinään.

Ks. YO-9A-Alayksikot -mallitiedosto (kuva yllä): Koodi 1 on korkeakoulun 31313 alayksikkö, ja se ilmoitetaan alayksikkö-sarakkeessa. Samalla yksikkö 1 on myös alayksikköjen 10 ja 11 pääyksikkö, joten se voidaan ilmoittaa lisäksi pääyksikkö-sarakkeessa.

Koodit voivat olla sekä numeroita että kirjaimia.

4.2.9.1.4 Alayksikön koodi

Korkeakoulun määrittämä koodi alayksikölle.
Koodit voivat olla sekä numeroita että kirjaimia.

4.2.9.1.5 Alayksikön nimi

Alayksikön nimi täydellisessä muodossaan.

4.2.9.1.6 Alayksikön nimi_sv

Alayksikön nimi ruotsiksi. Kieliversiot ovat vapaaehtoisia. Kentän on kuitenkin oltava mukana tiedostossa (=voi sisältää tyhjää).

4.2.9.1.7 Alayksikön nimi_en

Alayksikön nimi englanniksi. Kieliversiot ovat vapaaehtoisia. Kentän on kuitenkin oltava mukana tiedostossa (=voi sisältää tyhjää).

4.2.9.1.8 nakyvyys_rajoitettu

Vapaaehtoinen kenttä, jolla korkeakoulu voi ilmoittaa, ettei alayksikköä haluta näytettävän tiedejatutkimus.fi-portaalissa. Oletuksena alayksikön näkyvyyttä ei rajoiteta. Alayksikkötietoja voi tarkastella tiedejatutkimus.fi-portaalin organisaatiot-sivulla: https://tiedejatutkimus.fi/fi/results/organizations

Koodisto:

0 Ei rajoiteteta näkyvyyttä

1  Näkyvyys rajoitetaan tiedejatutkimus.fi-portaalissa

Tyhjäksi jätetyt arvot oletetaan tietovarastoinnin yhteydessä arvoksi 0


4.2.9.2 Alayksikkökoodistot ja ohjauksen alat 

4.2.9.2.1 Vuosi

Tiedonkeruun vuosiluku, esim. 2017.

4.2.9.2.2 Korkeakoulun koodi

Korkeakoulun oppilaitosnumero. Koodiston mukainen arvo, ks. luku 7.1 Korkeakoulujen oppilaitosnumerot. Tieto hyväksytään myös numeromuodossa tallennettuna, eli ilman etunollaa.

4.2.9.2.3 Alayksikön koodi

Korkeakoulun määrittämä koodi alayksikölle.

Koodit voivat olla sekä numeroita että kirjaimia.

4.2.9.2.4 Alayksikön jyvittyminen ohjauksen aloille

Ohjauksen alat summautuvat sataan. Kustakin ohjauksen alasta on oma sarake, johon merkitään alan osuus yksikön toiminnasta prosentteina.


7.2 OKM:n ohjaukset alat


Alayksikkökoodistojen ja ohjauksen alojen tietoja toimitettaessa tietojen tarkituksessa huomioidaan:

  • Kuhunkin alayksikköön liitetään 112 OKM:n ohjauksen alaa sekä niiden osuudet yksikön toiminnasta (1100 %)
  • Jokainen alayksikkö esiintyy kerran
  • Alayksikkö on kyseisen korkeakoulun alayksikkö
  • Ohjauksen alat syötetään kokonaislukuina
  • Ohjauksen alat summautuvat sataan

  • Mikäli ohjauksen alat eivät summaudu sataan, tiedosto ei läpäise tarkistusta.


MALLITIEDOSTOT ks. vuosikohtainen alasivu

Alayksikköjä voi tarkastella Vipunen - korkeakoulujen extranet sivustolla (extraVipunen) https://extra.vipunen.fi/koodistot/Sivut/default.aspx

Ohjauksen alat: laskentaesimerkkejä julkaisutiedonkeruussa