Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Etäkoulutus: CSC:n palvelut TKI-toiminnan tukena 18.5.2020

  • Yhteistyötä tukeva palvelu - Eduuni

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=2gG-4FOiPsc

Esityskalvot: Eduuni-yhteistyöpalvelut_TKI_webinaari_18.5.2020.pdf

...