Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Esityskalvot: Eduuni-yhteistyöpalvelut_TKI_webinaari_18.5.2020.pdf

Eduuni IT-päivillä 2014

video (kelaa kohtaan 42 min.)

...

Eduuni v2 launch esitys

(PowerPoint)

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=yRLikmPfS0A

...

Eduuni v2 launch demot

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=1xwPZ25W7xk