Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Suomen Akatemian ja Euroopan komission myöntämien tutkimusrahoitusten tiedot saa jatkossa poimittua suoraan DMPTuulin perustietoihin tiedejatutkimus.fi/research.fi -palvelusta (Tutkimustietovaranto)

Research projects funded by the Research Council of Finland and the European Commission can now get their Project details directly from Research.fi service to DMPTuuli. 

Table of Contents


1.Tarkista rahoituspäätöksen numero rahoittajalta saamistasi tiedoista tai tiedejatutkimus.fi/research.fi

...