Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • OPI-osahankkeen ohjausryhmä asetti ryhmän pysyväksi, koko RAKETTI-hankekauden ajan toimivaksi elimeksi, jota hyödynnetään osahankkeen tavoitteiden edistämisessä.
  • Kesällä 2014 KOOTuki-ryhmän perustamisen yhteydessä todettiin, että Synergiaryhmä on tarpeellinen rakenne ja sen toimintaa on syytä jatkaa myös Raketti-hankekauden jälkeen.
  • Synergiaryhmä valitsee keskuudestaan ryhmälle puheenjohtajan ja  varapuheenjohtajan. Vuodelle 2020 puheenjohtajaksi valittiin projektipäällikkö Tapio Ekholm Metropolia ammattikorkeakoulusta ja varapuheenjohtajaksi Sanna Waris Oulun yliopistostosta. Synergiaryhmän sihteerinä toimii projektipäällikkö Helena Majamäki CSC:ltä.
  • Synergiaryhmä on korkeakoulujen ja sidosryhmien avoin keskustelufoorumi, jonka jäseneksi voi ilmoittautua ryhmän sihteerille opi(at)csc.fi. Ryhmän sihteeri ylläpitää myös listaa ryhmän jäsenistä.
  • Synergiaryhmän jäsenyys tarkoittaa yksi- tai kaksipäiväisiin työpajoihin ja kahden tunnin ACP-kokouksiin etäkokouksiin sekä sähköpostilistalla käytävään keskusteluun osallistumista mahdollisuuksien mukaan, mikä käytännössä tarkoittaa noin 1-15 htp:n vuosittaista työmäärää. Työpajoihin ei ole etäosallistumismahdollisuuttaTyöpajat järjestetään lähityöpajoina mahdollisuuksien mukaan.
  • Synergiaryhmän sähköpostilista synergia@postit.csc.fi on avoin kaikille korkeakoulujen ja sidosryhmien edustajille. Sähköpostilistan tilaaminen ei edellytä Synergiaryhmän jäsenyyttä, vaan listaa voivat seurata myös muut osahankkeesta kiinnostuneet henkilöt.

...