Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • ServiceMixin käyttö (asennus, OSGi-bundlejen teko)
  • Test-Driven Development
  • EDEN-ympäristön tarjoamien palvelujen (versionhallinta, jatkuva kehitys, koodianalyysi, maven-repositorio käyttöönotto (repositorio) käyttöönotto. EDEN on havaittu toimivaksi) .  
  • Rajapinnat ja rajapintatekniikat (SOAP, REST)

...