Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin


Wiki Markup
{page-turners}27.4. Yleiskokous

Kello 10-16 Metropolia ammattikorkeakoulussa Leppävaarassa (Vanha Maantie 6, Vaara-auditorio)
Teemana Arkkitehtuurileirin ja sen tulosseminaarin tuotosten jatkokäsittely

Päätös: jatkossa sitova ennakkoilmoittautuminen.

Kokousmuistio 

Children Display
alltrue

Kokouksen agendan luonnostelua:

Työryhmien muodostaminen siten, että Arkki-työ etenee
* Ryhmät kasaan etukäteen ilmoittautumisten perusteella (ilmoittautumisen mukana Google-tunnuspyyntö)
* Jaetaan niin, että Arkki-leiriläisiä runkona kaikissa työryhmissä

Varmistetaan, että kaikilla on pääsy aineistoon, että sisällysluettelo löytyy, että osataan käyttää dokumenttia aineiston esittämiseen liittyviä kommentteja ja ideoita varten

Roadmap tältä pohjalta

Arkkityön peruspaketti
* Synergiaryhmän omaan käyttöön ja uusille asiantuntijoille kirkastamaan oma tehtävä

ARKKI Exceutive Summary
* Viestintään korkeakoulujen ja hallinnonalojen johdolle

Kommentoinnin valmistelu
* Mitä vastauksia halutaan
* Mitä halutaan kysyä
* Millaisia osia on? (erillisiä kyselyitä)
* Keiltä eri osiin vastauksia haetaan

Toimintaa tukeva palveluiden ja prosessien kuvausdokumentit
* Tietovarantojen yleiskuvauksen henkisesti, mutta sopivalla rakenteelle
* Prosessien yleiskuvauksen rakenne
* Toimintaa tukevien palveluiden yleiskuvauksien rakenne

Tietovarantojen yhtenäisyys kypsyysasteista: SADe-KSHJ-XDW -hankkeiden yhteensovittaminen

Tietojoukkoja syventävien työpajojen valmistelu
* tietojoukkojen syventäminen seuraavalle tasolle vastaaman nykyistä pääprosessien listaa
* kuvausten ja rajausten laajentaminen
* ulottuvuuksien ja sidosryhmien tunnistaminen
* työpajojen tehtävien suunnittelu

Tietojoukkojen määrittely syvemmälle tasolle tietoihin
* Ei synergiaryhmässä vaan dedikoiduissa työpajoissa

Dokumenttikohtaisesti dokkariin tulisi liittää tietoja
* Mistä dokumentista on kyse
* Mitkä muut dokumentit siihen olennaisimmin liittyvät
* Mitä dokumentille tai sen pohjalta aiotaan seuraavaksi tehdä