Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Task marked incomplete

...

 • Oha-forumin kokous on  29.1., tavoite hyväksyä ja julkistaa siirto-opiskelijahakua koskevat suositukset.

 • AMK:n suositukset hakuajoista yms. on päätetty jo. Opintoasiainpäällikköverkoston työvaliokunta voi tarvittaessa ottaa kantaa siirto-opiskelijahakuun alkuvuodesta.

 • Doodlataan seuraava kokous (2 tuntia) viikolle 5 tai 6.

 • Täydennetään tietoja kohdassa 1. Tehdään eri skenaariot tapauksista ja mistä tiedoista kyseiset tapaukset päätellään.

 • Tehdään kirjallinen esitys, täydennetään OILI-asiantuntijaryhmän tekemää kuvaa yhdessä (kohdat 1 ja 2), laitetaan kommenteille SO-tieto -iskuryhmälle ja myös OILI-asiantuntijaryhmälle.

  •  

   Täydennetty kuva:

   •  Rajaukset siirtokelpoisten opiskeluoikeuksien näyttämiseen Opintopolussa: (taulukko)
     

    Virran opiskeluoikeuksista näytetään aina vain opiskeluoikeuden typpit 1, 2, 3, 4 (perustutkinto-opinto-oikeudet).
    Jos kyseessä on opiskeluoikeuden tyyppi 2 (yo alempi) niin tarkastetaan, että löytyykö ko. opiskeluoikeuteen liittyvä toinen opiskeluoikeus (tyyppi 4, yo ylempi). Jos löytyy, niin näytetään nämä opiskeluoikeudet yhdessä (siirto koskee molempia).

    SäännötHuomioitaVIRTA-tiedot
    A Opiskelijan opiskeluoikeuden täytyy olla tilannepäivänä aktiivinen (opiskeluoikeuden tila = 1 aktiivinen) perustutkinto-opiskeluoikeus JA ko. opiskeluoikeuden täytyy olla voimassaPerustapauksessa opiskeluoikeuden aktiivisuus kattaa myös tiedon siitä, että opiskeluoikeus on voimassa. Molempien tietojen tarkastamisella pelataan varman päälle. Tällä rajauksella hakijalle näytetään Opintopolussa vain sellaiset opiskeluoikeudet, jotka ovat siirrettävissäOpiskeluoikeuden tila = 1 JA Opiskeluoikeuden voimassaoloaika: Alkamisajankohta<=SysDate<=päättymisajankohta
    B Opiskelijalla/opiskeluoikeudella täytyy olla lukukausi-ilmoittautuminen tehtynä kuluvalle lukukaudelle tilassa 1-3 (Virran lukukausi-ilmoittautumiskoodisto).Jos ilmoittautuminen kohdistuu opiskelijaan: Jos opiskelijalta ei löydy säännön (B) mukaista ilmoittautumistietoa, niin ei näytetä mitään ko. korkeakoulun opiskeluoikeuksia. Jos ilmoittautuminen kohdistuu opiskeluoikeuteen: Näytetään ne opiskeluoikeudet, joihin liittyy ilmoittautumistieto säännön (B) mukaisestiLukukausi-ilmoittautuminen (tila 1, 2, 3) ajalla AlkuPvm<=SysDate<=LoppuPvm

     

     

...