Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tiedon tuottajan näkökulmasta tietovaranto on tekninen ratkaisu, jolla tietoja siirtyy tietojärjestelmistä toisiin – tieto avataan muiden käyttöön. Tavoitteena on, että VIRTA-julkaisutietopalveluun päivittyvät julkaisutiedot ajantasaisesti kaikista suomalaisista tutkimusorganisaatioista - myös mahdollisilta osin historiasta.

Children Display
depth12