Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Julkaisujen poistamisen tietovarannossa voi tehdä seuraavasti:

1.

...

Asettamalla JulkaisutXML

...

tiedostossa julkaisun tilaksi -

...

Asettamalla Julkaisun tila

...

voidaan kontrolloida julkaisun näkyvyyttä tietovarannossa.  Koodi -1 "HYLÄTTY" tarkoittaa sitä että julkaisu ei ole tietovarannon asiakkaiden käytössä

...

. Tämä on suositeltava tapa poistaa julkaisut jotka ovat virheellisiä tai niin pahasti puutteellisia, että niitä ei haluta antaa rajapinnan kautta hyödynnettäväksi.


2. Listaamalla poistettavat julkaisut

...

Mikäli julkaisua ei ole enää saatavilla

...

organisaation omassa julkaisutietojärjestelmässä,

...

eikä vaihtoehto 1:ssä kuvatun XML:n muodostaminen

...

ole mahdollista, poistaminen voidaan tehdä listaamalla poistettavat erilliseen poistotiedostoon.

Poistotiedostossa poistettavien julkaisujen <JulkaisunOrgTunnus>

...

tulee olla listattuna aina yksi tunnus yhdellä rivillä

...

(ks. alla oleva

...

esimerkkikuva). Tiedoston nimi on vapaamuotoinen, mutta sen pitää loppua .txt päätteeseen. Poistettavien julkaisujen lista lähetetään samaa yhteyttä hyödyntäen, kuin tavalliset JulkaisuXML-tiedostot. Käsittelyn jälkeen niistä muodostuu latausraportti sähköpostiin ja julkaisut näkyvät -1 tilassa Vipusen raporteilla. Listan avulla voidaan ilmoittaa vain poistettaviksi tarkoitetut julkaisut.

Mikäli listalla oleva tunnus on virheellinen, siitä ei tule erikseen virheraporttia, vaan latausraportilla listataan ainoastaan ne julkaisut joiden poistaminen onnistui. Lisätietoja virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi

...