Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info
titleAjankohtaista
  • 2020-01-20: Työkalun versio 1.3.3 julkaistu
, 20.01.2020
  • (lisätty tuki kevään 2020 julkaisutietojen syöttämiseen)
  • 2019-01-16: Tuki kevään 2019 julkaisutietojen syöttämiseen lisätty
  • 2018-02-13: Työkalun versio 1.3.2 julkaistu
13.02.2018
  • 2017-12-12: Työkalun versio 1.3.1 julkaistu
12.12.2017
  • 2017-03-12: Työkalun versio 1.2.2 julkaistu
12.03.2017

Käyttöohjeet


CSV-XML-muuntotyökalun avulla OKM:n tiedonkeruuvaatimusten mukaisen CSV-tiedoston voi helposti muuttaa VIRTA-julkaisuskeeman mukaiseksi XML-tiedostoksi. Työkalu on tarkoitettu erityisesti niille organisaatioille, joiden järjestelmistä ei automaattisesti saa muodostettua VIRTA-skeeman mukaista XML-tiedostoa. Työkalu on kuitenkin vapaasti muiden käytettävissä, ja sitä voi hyödyntää esimerkiksi oman organisaation julkaisuaineiston tarkastamiseen.

...