Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

XML-tiedostot pohjautuvat OKM:n julkaisutiedonkeruun määrityksiin ja niihin liittyviin tarpeisiin, erityisesti  julkaisutiedonkeruun ohjeistukseen. Lisätietoja tiedonkeruusta löytyy muun muassa OKM:n tiedonkeruukäsikirjoista.

Skeematiedostot

Versio: 1.2
Julkaisupäivämäärä: 31.03.2015
Päivityspäivämäärä: 06.02.2018
 

XML-rakennekaaviojulkaisut-kaavio.png
Skeematiedostot

julkaisut.xsd
tyypit.xsd

Esimerkkitiedostotjulkaisu_esimerkit.xml
Versiohistoriamuutosloki.txt

XML-skeeman muutokset

Ks. muutokset kommenteissa.

XML-tiedostojen validointi

XML-tiedostoja voi validoida useita saatavilla olevia työkaluja hyödyntäen. Tällaisia työkaluja ovat mm. XMLlint ja XMLStarlet

Code Block
titleXmllint validointiesimerkki
#>xmllint --noout --schema C:\Temp\julkaisut.xsd C:\Temp\julkaisu_esimerkit.xml