Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

XML-tiedostot pohjautuvat OKM:n julkaisutiedonkeruun määrityksiin ja niihin liittyviin tarpeisiin, erityisesti  julkaisutiedonkeruun ohjeistukseen. Lisätietoja tiedonkeruusta löytyy muun muassa OKM:n tiedonkeruukäsikirjoista.

Skeematiedostot

Versio: 1.5
Julkaisupäivämäärä: 31.03.2015
Päivityspäivämäärä:  *6.4.2023  (13.1.2022
 )

XML-rakennekaaviojulkaisut-kaavio.png
Skeematiedostot
Esimerkkitiedostotjulkaisu_esimerkit.xml
Versiohistoria

muutosloki.txt

*muutettu julkaisunnimi maksimipituudeksi 4000 merkkiä

XML-tiedostojen validointi

XML-tiedostoja voi validoida useita saatavilla olevia työkaluja hyödyntäen. Tällaisia työkaluja ovat mm. XMLlint ja XMLStarlet

Code Block
titleXmllint validointiesimerkki
#>xmllint --noout --schema C:\Temp\julkaisut.xsd C:\Temp\julkaisu_esimerkit.xml