Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

2.3 Kansallisen yhdistämispalvelun tilannekatsaus, Kari Laalo

 • Kansallinen yhdistämispalvelu
  • pilotin kannalta valmis, nyt odotellaan palveluita
  • kaksi pilottia:
   • Taideyliopisto on valmis ottamaan vastaan
   • CSC
  • rajapintakuvaus
  • demo on valmiina siihen, että organisaatiot voivat kehitysympäristöjään liittää
  • ensin liitetään kehitysympäristöön, vasta sitten siirretään tuotantoon
  • tietosuojaseloste
   • seloste on vielä CSC:n sisäisessä tarkastelussa ja linkki avataan julki, kun ensimäinen kommenttikierros on käyty
   • henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän antamaan yksiselitteiseen suostumukseen
   • push-toteutuksessa henkilötietoja ei tallenneta
   • pull-toteutuksessa joudutaan toteuttamaan toiminnallisuus, jossa käyttäjä voi tarkistaa tietonsa
   • jos tiedot vääriä, ne tulee korjata tietolähteeseen (joko oma kotiorganisaatio tai ORCID)
  • Virtu-kirjautuminen on mahdollista teknisesti ja voidaan liittää yhdistämispalveluun yhdeksi kirjautumisvaihtoehdoksi
 • Aikataulu
  • tavoitteena ollut tuotantoon kesään mennessä, mutta riippuu myös organisaatioista. Nykyisten pilottiorganisaatioiden kanssa voidaan jo edetä kohti tuotantoa.

...