Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Excerpt

ORCID-YHTEISTYÖRYHMÄ

Toiminta siirretty PID-verkoston yhteyteen keväällä 2021.
Sähköpostilista: orcid-yhteistyoryhma


Tip
iconfalse

ORCID-yhteistyöryhmä perustettiin 12.11.2015 edistämään ORCID-tunnisteen omaksumista ja hyödyntämistä Suomessa. Tunniste on sen jälkeen vakiintunut käyttöön ja Suomen ORCID-konsortio on toiminnassa. Työryhmän alkuperäinen funktio on pitkälti täytetty. ORCID-tunnisteesta on tullut yksi pysyvä tunniste muiden tunnisteiden joukossa. Tällä hetkellä mielenkiinto kohdistuu pysyvien tunnisteiden, hallinnointiin, hyödyntämiseen ja niiden muodostaman verkoston tuottamien mahdollisuuksien tunnistamiseen.

ORCID-yhteistyöryhmän toiminta on lakannut ja asiat, jotka liittyvät ORCID-id:n hyödyntämiseen pysyvänä tunnisteena siirtyvät PID-verkostoon.

Suomen ORCID-konsortion (20 jäsentä 2021) toiminta jatkuu ennallaan ja sen piirissä edistetään edelleen muita yhteistyöryhmän tehtäviin sisältyneitä asioita. 

Pysyvien tunnisteiden parissa työskenteleviä asiantuntijoita varten on perustettu avoin PID-verkosto, johon kaikki asiasta kiinnostuneet ORCID-yhteistyöryhmän jäsenet ovat tervetulleita mukaan. Tarkemmat ohjeet ovat verkoston wiki-sivulla.

...