Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

  • ORCID-yhteistyöryhmän kokous 2.11.2016 
  • Pöytäkirjaan ei ollut huomauttamista.
    • liittyen edellisessä kokouksessa käsiteltyyn asiaan ORCID ja ISNI (kohta 7), puheenjohtaja totesi että:
      • tämän ORCID-yhteistyöryhmän pääasiallinen tehtävä on edistää ORCID-tunnisteen käyttöönottoa Suomessa

...