Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Children Display
depth2
sortmodified
reversetrue
excerptTypesimple
first4


Section


Column


Excerpt
hiddentrue

TUTKIMUSAINEISTOT

Ks. myös: Tutkimusaineistojen avoimuus
Sähköpostilista
: tuha-tutkimusaineistot


Sähköpostilista: tuha-tutkimusaineistot@postit.csc.fi

Tutkimusaineistot-ryhmän aktiivinen toiminta on siirtynyt TSV:n koordinoimien avoimen tieteen työryhmien piiriin päällekkäisen toiminnan välttämiseksi. Ryhmän sähköpostilista jää tästä huolimatta edelleen käyttöön ja sille voi jatkossakin liittyä. Listan kautta tavoittaa helposti samanaikaisesti kaikki korkeakoulujen tutkimusaineistojen parissa työskentelevät asiantuntijat, jotka muutoin hajautuisivat eri ryhmiin.

Tutkimusaineistoryhmän materiaalit ovat saatavissa näiltä sivuilta.

Info
iconfalse
titleLIITTYMINEN TUHA-TUTKIMUSAINEISTOT SÄHKÖPOSTILISTALLE:

Include Page
Sähköpostilistoille liittyminen
Sähköpostilistoille liittyminen



Column
width50%

Excerpt Include
Tutkimusaineistojen avoimuus (TSV:n koordinoima)
Tutkimusaineistojen avoimuus (TSV:n koordinoima)