Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Excerpt

TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIT

Puheenjohtaja: Heli Lehtivuori, Tampereen yliopisto
Sähköpostilista: tuha-tutkimusinfrastruktuurit

Varapuheenjohtaja: Marko Peura, Helsingin yliopisto

Ks. työryhmän jäsenet.

Finn-ARMAn tutkimusinfrastruktuurityöryhmä edistää tietoja, hyviä toimintatapoja ja kokemuksia jakamalla ryhmän jäsenten sekä taustaorganisaatioiden työtä tutkimusinfrastruktuurien kehittämisessä.


Tutkimusinfrastruktuuri: tarkoittaa keskitetysti, hajautetusti tai virtuaalisesti saatavilla olevia välineitä, laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja, aineistoja ja palveluita, jotka mahdollistavat tutkimuksen toteuttamisen sen eri vaiheissa. Ne tukevat myös tutkijan koulutusta ja opetusta sekä ovat osa tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia.

(Tuha-sanasto: http://uri.suomi.fi/terminology/tuha/concept-158)


Panel
borderColorBlack
bgColorwhite
titleColorBlack
borderWidth2
titleBGColorlightgreen
borderStylesolid
titleTutkimusinfrastruktuurien täydentävä rahoitus

Suomen Akatemia (www.aka.fi/tutkimusinfrastruktuurit)

Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista ja perustamista tai olemassa olevien infrastruktuuripalvelujen vahvistamista ja laajentamista. Tutkimusinfrastruktuurikomitea päättää tutkimusinfrastruktuurihankkeiden valinnasta ja vastata hankkeiden seurannasta.

Tutkimusinfrastruktuurikomitea (TIK)

Tutkimusinfrastruktuurikomitealla on lakisääteiset tehtävät.

Jäsenet:https://www.aka.fi/suomen-akatemian-toiminta/toimielimet/infrastruktuurikomitea/

TIK laatii kansallisen tutkimusinfrastruktuurien tiekartan:


Panel
borderColorBlack
bgColorwhite
titleColorBlack
borderWidth2
titleBGColorlightyellow
borderStylesolid
titleTutkimusaineistojen avoimuus

Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuuden linjaus (Avoin tiede, avointiede.fi)

Tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurien avoimen saatavuuden osalinjaus rakentuu kolmesta yleisestä tavoitteesta sekä toimenpiteistä, joiden avulla tavoitteita toteutetaan. Ensimmäinen tavoite tukee tutkimuksen kokonaislaatua ja vaikuttavuutta. Toinen tavoite keskittyy tukipalveluihin ja -infrastruktuureihin, ja kolmannen tavoitteen tarkoituksena on selkeyttää sopimista tutkimusmenetelmiin ja -infrastruktuureihin liittyvistä oikeuksista ja ehdoista.


Panel
borderColorBlack
bgColorWhite
titleColorBlack
borderWidth2
titleBGColorlightgreen
borderStylesolid
titleTutkimusinfrastruktuurit tutkimustietovarannossa

Excerpt Include
CSCTTV:Tutkimusinfrastruktuurien tietopankki
CSCTTV:Tutkimusinfrastruktuurien tietopankki
nopaneltrue

Yksityiskohtiin voi tutustua tutkimustietovarannon wikissä: Tutkimusinfrastruktuurien tietopankkiPanel
borderColorBlack
bgColorwhite
titleColorBlack
borderWidth2
titleBGColorlightblue
borderStylesolid
titleInfrastruktuuriryhmän materiaalit

Children Display
alltrue
depth1
styleh4
sortmodified
reversetrue

Include Page
Sähköpostilistoille liittyminen
Sähköpostilistoille liittyminen

Tutkimus- ja TKI-infrastruktuurit eri organisaatioissa

Tutkimustietovaranto / tiedejatutkimus.fitiedejatutkimus@csc.fihttps://tiedejatutkimus.fi/fi/results/infrastructures

Yliopistot

Yhteyshenkilö

Verkkosivu & ohjelma/periaatteet

Aalto yliopisto
Helsingin yliopistoMarko Peura
Itä-Suomen yliopistoArto Koistinen
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT

Maanpuolustuskorkeakoulu

Oulun yliopisto
Svenska handelshögskolan Hanken

Taideyliopisto

Tampereen yliopistoHeli Lehtivuori & Anu Juslin
Turun yliopistoElina Mäntylä
Vaasan yliopisto


Åbo Akademi

Tutkimuslaitokset

Yhteyshenkilö

Verkkosivu & ohjelma/periaatteet

Geologian tutkimuskeskus (GTK)
Ilmatieteen laitos

Luonnonvarakeskus (LUKE)Virpi Alenius & Sanna Sorvari Sundet
Maanmittauslaitos

Ruokavirasto

Suomen ympäristökeskus

Teknologian tutkimuskeskus VTT 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Työterveyslaitos

Ammattikorkeakoulut

Yhteyshenkilö

Verkkosivu & ohjelma/periaatteet

Centria ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu

Metropolia ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu  

Poliisiammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Arcada  

Yrkeshögskolan Novia