Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Omakustanteiden kustantajatiedon merkitseminen/lähettäminen Virtaan
  1. Ehdotus (OY): Voisiko Virtaan jatkossa lähettää sekä oikean kustantajatiedon että Jufon Omakustanteet Ephemeral publishers (jufoid 7084) -kentän? Tällä hetkellä Virtaan voi lähettää vain yhden kustantaja-kentän tiedot ja oletuksena lähtee kustantaja (jufo), jolloin Juuliin asti ei päädy bibliografinen tieto kustantajasta. Jos Virtaan voisi lähettää sekä kustantaja (jufo) että kustantaja (ei jufo) -kentät niin tuo olisi mahdollista. Tai tarkemmin rajattuna siten, että jos kustantaja (jufo) -kentässä on Omakustanteet Ephemeral publishers (jufoid 7084), niin silloin olisi mahdollista lähettää myös Kustantaja (ei jufo) -kentän tiedot.
  2. Omakustanteita ei raportoida julkaisutiedonkeruussa. Otetaan CSC:llä tarkasteluun. CSC:lle voi laittaa esimerkkejä tällaisista tapauksista.

 2. Extra-Vipusen yhteisjulkaisujen virhelistan ongelmat
  1. Yhteisjulkaisut ristiriitaiset - lista näyttää virheellisiä luokitusristiriitoja edelleen 2016 kaudelta.
   1. Live-dataa ei ole korjailtu, koska on korkeakoulujen omaa dataa. → Jos korjataan CSC:llä livedataa, virhe voi tulla uudelleen, kun ei korjata lähdejärjestelmissä.
   2. Kommentti: Yliopistoille listat, mitä on korjattu.
    • laitettu keväällä, voidaan laittaa uudelleen.
    • Onko listat extra-vipusessa vai meidän sähköposteissa?
    • On löydetty bugi: esim. kolmen organisaation yhteisjulkaisu, jonka joku organisaatio merkinnyt -1 -tilaan -> Tällaisia tapauksia on jäänyt kuitenkin raporteille.

  2. Juulissa havaittu tuplia. Tietueet eivät yhdisty oikein?
   1. Pyydetään lähettämään CSC:lle esimerkkejä.
   2. CSC tarkistaa asiaa.

  3. Hybridijulkaisutiedon automaattisen päättelyn mahdollisuuksien selvittäminen
   1. 3.2.3 Julkaisutiedonkeruun tietosisältö: julkaisutyypit A-E ja G, (liittyy kohtaan 3.2.3.27 Avoin saatavuus).
   2. Voisi lähteä testaamaan. Mahdollinen ongelma: pdf löytyy linkin takaa, mutta onko oikea pdf. Edellyttää jonkin verran myös tekstintunnistusta.
   3. CSC:llä selvittelyyn, mutta konkreettisemmin käsittelyyn vuoden 2018 puolella.
   4. Huomioidaan myös mahdollisuudet toteuttaa vanhempiinkin julkaisuihin systeemiä, mikäli saadaan rakennettua.
   5. Ylipäänsä avoin saatavuus -tiedon raportointia voisi miettiä ensi vuoden aikana.

...

 • VIRTA-julkaisutietopalvelun tehtäviä loppuvuodesta mm.

  • Vipuseen uusia raportteja yhteisjulkaisuista ja Julkaisufoorumi‐luokituksista.
  • VIRTA‐skeeman mappaus CERIF‐tietomalliin.
   • linkittyy myös OpenAire-tiedonsiirtoon VIRTA:sta
 • KOTA-seminaarin (22.-23.8.2017)
 • Tiedonkeruun käsikirja lunnosvaiheessa, ks. Tiedonkeruukäsikirja 2017. Käsikirjaa voi kommentoida kommenttikenttiin.
  • Aikataulutavoite: lokakuun loppuun mennessä valmiina, jolloin lähetetään myös tiedonkeruukirje.

 • Kirjastoverkkopäivät Helsingissä 24.-26.10. Tiistaina 24.10. järjestetään julkaisutiedonkeruutyöpaja klo 13-16. https://www.kiwi.fi/display/kivepa

 • Tutkimustietovarantoseminaari 30.10.2017 klo 9.15-12. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Syysseminaari 30.10.2017

 • JUSTUS-palvelun yhteyshenkilöille järjestetään ACP-keskustelutilaisuuksia syksyllä VIRTA-julkaisuyhteyshenkilökokousten (13.10., 17.11. ja 15.12.) yhteydessä klo 14.30-15

 • VIRTA-julkaisutietopalvelussa voi esiintyä lyhyt käyttökatko ensi viikon keskiviikkona 20.9.2017 klo 7:00-9:00 välisenä aikana. Katko kestää todennäköisesti vain joitakin minuutteja, mutta sen aikana VIRTAan siirretyt tiedostot eivät välttämättä validoidu. Tässä tapauksessa latausraportille tulee normaalisti virheilmoitus. Virhetilanteissa voitte tarvittaessa olla yhteydessä virta-julkaisut@postit.csc.fi .

...