Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Vanhempi myyntikoordinaattori Leena Jukka, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus ESTE

Päätöslista

...


3. Tilannekatsaus

(1)Tietovarantoa koskevia käyttötapauksia tarkennetaan ja konkretisoidaan.

...

Johtoryhmän kokous 30-10-2017 pöytäkirjaluonnospöytäkirja

Asialista

 1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (Liite 1)
 3. Tilannekatsaus (Liite 2, Hanna-Mari Puuska)
 4. Tietosuoja-asiat: Henkilötietojen käsittely tutkimustietovarannossa (Liite 3, selvitys, Leena Jukka)
 5. OKM:n tiedonkeruu ja tietojen käyttö, Tiede-Vipunen (Liite 4, Jukka Haapamäki)
 6. Tutkimustietovarannon portaalin kehittäminen: benchmarking (Liite 5, Hanna-Mari Puuska)
 7. Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelma (Liite 6, Anu Nuutinen)
 8. Muut asiat
 9. Seuraavat kokoukset
 10. Kokouksen päättäminen