Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tietosuoja-asetuksen toimeenpanoa ja tietosuoja-asioita varten korkeakoulukentällä on useita eri työryhmiä ja verkostoja. Alla työryhmien ja verkostojen tuottamia materiaaleja sekä linkkejä niiden työtiloihin. Osaan pääsy on rajattu työryhmien ja verkostojen jäsenille, osa on avoimia kaikille.