Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Gliffy Diagram
nameKumppaniprosessi
pagePin45

Sopimuksen täyttäminen

  1. Siirry kumppanijärjestelmään https://rr.funet.fi/partners/ 
  2. Kirjaudu, ja tarvittaessa rekisteröi, haluamallasi tunnistustavalla.
  3. Valitse Hae kumppanuutta
  4. Täytä sopimuksessa edellytettävät tiedot
  5. Valitse sivun alalaidasta Hyväksy
  6. Tarkista tiedot, merkitse "Vahvistan, että edustamani organisaatio sitoutuu Haka-palvelusopimuksen ehtoihin:" hyväksytyksi ja paina Vahvista sopimus
  7. Sopimus lähtee Haka-operaattorille tarkistettavaksi. Kun sopimus on hyväksytty, siitä tiedotetaan sopimuksen täyttänyttä henkilöä sekä hallinnollista yhteyshenkilöä lomakkeessa annettuihin sähköpostiosoitteisiin.