Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Haka-kumppaniksi liitytään täyttämällä kumppanisopimushakemus sähköisessä järjestelmässä. Kumppanuuden ehdot esitetään Haka-kumppanisopimuksessa.

Ennen sopimuksen täyttämistä on syytä olla seuraavat tiedot valmiina:

 • Organisaation yhteystiedot
 • Organisaation hallinnollinen yhteyshenkilö valittuna
  • Hallinnollinen Haka-yhteyshenkilö on hakijan organisaatiossa Haka-palvelusopimuksen tarkoittama henkilö, joka vastaa palvelusopimuksen velvoitteista. Hallinnollinen yhteyshenkilö vahvistaa palvelujen lisäämisen Hakaan, niiden hallinnolliset muutokset ja nimeää organisaation tekniset yhteyshenkilöt.
 • Organisaation tekniset yhteyshenkilöt valittuina
  • Tekniset yhteyshenkilöt voivat tehdä resurssirekisterissä teknisiä muutoksia organisaation palveluihin
 • Kyetä tunnistautumaan järjestelmään joko Haka-tunnuksella tai Eduuni-ID:llä 

...