Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Jukka Kohtanen, koordinaattori, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Veli-Matti Honkala, Helsingin seudun liikenne (HSL)
  • Satu Rönnqvist, Helsingin seudun liikenne (HSL)
  • Jutta Virolainen, kehityspäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy 


PÄÄTÖSASIALISTA (LUONNOS)

8. VIRTA-opintotietopalvelun ajankohtaiskatsaus

(50) VIRTAn organisaation rooli -koodistoa laajennetaan koodilla 5 = "fuusioitu myöntäjä". Ko. koodiarvoa käytetään korkeakoulujen fuusiotilanteessa, kun kaksi tai useampia rekistereitä yhdistetään ja ilmoitetaan tarvittaessa uuden korkeakoulun tiedoissa aiempi, fuusioitunut organisaatio (opintosuorituksissa ja opiskeluoikeuksissa).

12. Muut asiat

(51) Esitys: Käsite 'Lääketieteen ammatillinen jatkokoulutus' sisältää myös yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen. Nykyinen VIRTA-opintotietopalvelun koodiarvo 'Lääkärien erikoistumiskoulutus' ei ole riittävän kattava käyttötarkoitukseensa. Tästä johtuen 'Lääkärien erikoistumiskoulutus' -termi esitetään vaihdettavaksi kaikissa valtakunnallisissa koodistoissa muotoon 'Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus'.
Päätös:
Ohjausryhmä antoi CSC:lle toimeksiannon välittää koodiston selitettä koskevan esityksen kommentoitavaksi Helsingin, Oulun, Itä-Suomen, Turun ja Tampereen yliopistoille.

Keskustelumuistio (luonnos kokouksen jälkeen)


Asialista

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Haapamäki esittelee

2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen   (Liite 1)
Polvi esittelee

3. HSL-integraatio suostumuksenhallinnan pilottina (Liite 2)

Veli-Matti Honkala, Satu Rönnqvist, Helsingin seudun liikenne (HSL) esittelevät

4. Katsaus Emrexiin kansallisella tasolla (Liite 3)

Kohtanen esittelee

5. Etenemissuunnitelma VIRTA-tietojen saatavuuden varmistamisesta (liite 4)

...