Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

(51) Esitys: Käsite 'Lääketieteen ammatillinen jatkokoulutus' sisältää myös yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen. Nykyinen VIRTA-opintotietopalvelun koodiarvo 'Lääkärien erikoistumiskoulutus' ei ole riittävän kattava käyttötarkoitukseensa. Tästä johtuen 'Lääkärien erikoistumiskoulutus' -termi esitetään vaihdettavaksi kaikissa valtakunnallisissa koodistoissa muotoon 'Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus'.
Päätös:
Ohjausryhmä antoi CSC:lle toimeksiannon välittää koodiston selitettä koskevan esityksen kommentoitavaksi Helsingin, Oulun, Itä-Suomen, Turun ja Tampereen yliopistoille.


Keskustelumuistio (luonnos

...

)


Asialista

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Haapamäki esittelee

...