Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

→ Työstetty ekosysteemiryhmässä huhtikuussa 2017 sekä ja työpajassa 2017. Lisäksi käsitelty Synergian ja tietosuojavastaavien yhteisessä tapaamisessa syyskuussa 2017. Jatkuva tehtävä.

...