Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Paikka: Väinämöinen, Meritullinkatu 10

Aika: To 8.122.2017 2018 klo 12-15

Osallistujat:

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (ryhmän puheenjohtaja), opetus-ja kulttuuriministeriö
 • Opetusneuvos Matti Kajaste, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Tutkimuksen kehittämispäällikkö, Timo Taskinen Jyväskylän yliopisto
 • Tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Kehittämispäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Ylilääkäri Ari Lindqvist, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, ESTE
 • Tutkimuksen tietoasiantuntija Yrjö Lappalainen, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Asiantuntija Palvelupäällikkö Anne Sunikka, Aalto-yliopisto
 • Yksikön johtaja Marja Kylämä, Suomen Akatemia
 • Ennakointipäällikkö Soile Ollila, Innovaatiorahoituskeskus TekesTiedeasiamies Business Finland, klo 12-13.40
 • Tiedejohtaja Kalle Korhonen, Koneen Säätiö, ESTE
 • Tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki llva, Kansalliskirjasto
 • Suunnittelija Janne Pölönen, Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Kehittämispäällikkö Ari Leppälahti, Tilastokeskus
 • Kehityspäällikkö Hanna-Mari Puuska (ryhmän sihteeri), CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Vierailijat

 • Kehitysjohtaja Pirjo-Leena Forsström, CSC
 • Koordinaattori Walter Rydman, CSC
 • Vanhempi myyntikoordinaattori, sihteeri Leena Jukka, CSC

Päätöslista

3. Tutkimustietovarannon tilannekatsaus

Päätettiin perustaa Tutkimustietovaranto-näyteikkuna tutkimustietovaranto.fi- sekä nykyiselle research.fi-sivulle.

4. Tutkimustietovarannon tarkennetut käyttötapaukset

CSC sopii JY:n, Aallon ja SeAMKin kanssa mahdollisten pilottien suunnittelun käynnistämisestä.

5. Päätösasia: VIRTA-julkaisutietopalvelun käyttö CSC:n laskentaresurssien hakujärjestelmässä

Päätösehdotukset hyväksyttiin ja voidaan edetä tiedonluovutuslupapyyntöihin.

6. VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisällön laajentaminen

Päätettiin perustaa 5-10 hengen työryhmä pohtimaan julkaisutyyppiluokittelun käyttökelpoisuutta sekä mahdollista VIRTA-julkaisutietopalvelun laajentamista

Kokousmuistio

TTV-ohjausryhmän kokousmuistio 8.2.2018 (PDF)


Asialista:

 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen
 3. Tutkimustietovarannon tilannekatsaus
 4. Hanketietovarannon eteneminen
 5. VIRTA-julkaisutietopalvelu
 6. Tutkimusinfrasturktuurien tietopankki
 7. Viestintäsuunnitelman päivitys
 8. Tutkimustietovarannon tarkennetut käyttätapaukset
  • Liite 2 (tiedoksi)
  •  Liite 3, viestinnän aikataulusuunnitelma 2018 ja Liite 4, päivitetty viestintäsuunnitelma (Leena Jukka)
 9. Tutkimustietovarannon tarkennetut käyttötapaukset
 10. Päätösasia: VIRTA-julkaisutietopalvelun käyttö CSC:n laskentainfran laskentaresurssien hakujärjestelmässä
 11. VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisällön laajentaminen
 12. Metadatan avoimuus, pysyvät tunnisteet ja yhteentoimivuus
  • Liite 8  - katsaus kansainväliseen kehitykseen (Hanna-Mari Puuska)
  • Liite 9 - ORCIDin kansainvälinen kehitys ja jatkokehitysaihioita Suomessa (Walter Rydman)
 13. Tutkimuksen avoimuus - yhteistyön ja palveluiden lähtökohdat 2018
 14. Tiedoksi:
  1. Tilastokeskuksen käyttämien yliopistojen ajankäyttökertoimien uudistus
  2. Kokousajan siirto pe 15.6.2018 klo 12-15 → ma 11.6.2018 klo 12-15
 15. Seuraava kokous to 819.24.2018 kello 12-15, Väinämöinen
 16. Kokouksen päättäminen