Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Toukokuun työpaja pidetään laajempana Kehittämishankkeista Virtaa ja Synergiaa 2018 -kevätseminaarina, jonka taustaverkostoina ovat Synergiaryhmä, VIRTA-yhteyshenkilöt sekä korkeakoulujen kehittämishankkeet.

Linkki seminaarin sivuille, jossa ohjelma sekä materiaalit.