Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen
 3. Tutkimustietovarannon tilannekatsaus
  1. Hanketietovarannon eteneminen
  2. VIRTA-julkaisutietopalvelu
  3. Tutkimusinfrasturktuurien tietopankki
  4. Viestintäsuunnitelman päivitys
 4. Tutkimustietovarannon tarkennetut käyttätapaukset
 5. Päätösasia: VIRTA-julkaisutietopalvelun käyttö CSC:n laskentainfran hakujärjestelmässä
 6. VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisällön laajentaminen
 7. Metadatan avoimuus, pysyvät tunnisteet ja yhteentoimivuus - katsaus kansainväliseen kehitykseen
 8. ATTTutkimuksen avoimuus - yhteistyön ja palveluiden jatkosuunnitelmatlähtökohdat 2018
 9. Tiedoksi:
  1. Tilastokeskuksen käyttämien yliopistojen ajankäyttökertoimien uudistus
  2. Kokousajan siirto pe 15.6.2018 klo 12-15 → ma 11.6.2018 klo 12-15
 10. Seuraava kokous to 8.2.2018 kello 12-15, Väinämöinen
 11. Kokouksen päättäminen